Temsilcilik Hizmeti

Uluslararası her tür ticari faaliyette bulunan firmaların temsilciliğini, acentalığını yapar, uluslararası ticaret konusuna giren her türlü malın Türkiye'ye ithalini ve türkiye'den ihracını sağlar;

Tedarik

İhtiyaç duyan Türk ve Uluslararası firmalar için personel tedarikinde bulunur, personelin eğitimi, yetiştirilmesi ve çalışma şartlarının geliştirmelerine yönelik seminerler hazırlar ve danışmanlık yapar, bu konularda uzman uluslararası firmaların temsilciliğini yapar;

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım, finansman, kaynak tedariki, kredi imkanları ve Türk ve Uluslararası firmalar dahil konularında danışmanlık ve temsilcilik faaliyetlerini yürütür ve her türlü yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunur;

Yönetim Danışmanlığı

Türkiye'de ve yurt dışında bulunan firmaların temsilciliğini ve danışmanlığını yapar, bu firmalara ve bu firmaların Türkiyedeki her tür ortaklığına, ortak işletmelerine ("joınt venture"), ortaklık anlaşmaları ("joınt venture" ve konsorsiyum), yürürlükteki yurt içi mevzuatlar ve yasal ve finansal alt yapı ile ilgili bilgi ve yorum vermek, müşteri ilişkilerini düzenlemek, iş takiplerinin yapılması, bankalar ve tüm diğer özel ve resmi kuruluşlar ile ilişkilerin tesis edilmesi, her türlü ithalat, ihracat ve gümrük sorunlarına çözüm getirilmesi, ofis kurma işlemlerine yardımcı olunması gibi ticari ve finansal danışmanlık, irtibat bürosu, lojistik ve "franchıse" hizmetleri verir;

Ofis Hizmetleri

Yerli ve yabancı firmaların, reklam, halkla ilişkiler, firma promosyonu ve firmaların ürettikleri mal ve hizmetlerin promosyonunu yapar ve bu konularda fizibilite çalışmalarını ve pazar araştırması işlemlerini yürütür;

Internet üzerinden her tür bilgi, ses, görüntü hizmeti verir, ınternet siteleri hazırlanması ve reklam hizmetleri alanında danışmanlık yapar.

Enerji Sektörü Hizmetlerimiz

GDT Yatırım Yönetim Bilişim Sağlık Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret Ltd. Şirketi yatırım ve yönetim danışmanlığı ve aynı zamanda Enerji Sektöründe de uluslararası firma ve kuruluşların yerel temsilciliği konularında uzman bir kuruluştur.

2010 yılından itibaren GDT, Uluslararası Enerji ve de Pertol ve Gaz Arama – Üretim Firmaları’nın Türkiye’deki münhasır Temsilcisi olarak faaliyet göstermekte ve aşağıda tanımlanmış hizmetleri sunmaktadır:

 • Devlet Kuruluşları ve Yasal İdareler nezdinde Temsilcilik.
 • Yerel ve Uluslararası Kuruluşlar ve organizasyonlar ve de Finansal Kuruluşlar ve Müşteriler ile işbirliği tesis edilmesine yönelik hizmetler.
 • Anahtar teslimi prensibi ile; Ticari, Mali, Finansal ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri verilmesi.
 • Her tür Ticari Sözleşme’nin Hazırlanması, Müzakeresi ve Yönetimi.
 • Yerel ve Uluslararası satın Alma Hizmetleri.
 • Günlük İş ve İşbirliktelikleri’nin Yönetimi.
 • İthalat, İhracat ve Gümrükleme Hizmetleri Temini.
 • İrtibat Bürosu Hizmetleri Temini.
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler.
 • Anketler ve Fizibilite Çalışmaları dahil, Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri’nin Temini.
 • İnsan Kaynakları ve İstihdam Hizmetleri.
 • T.C. Enerji Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından verilen tüm Lisanslar ve de Yabancı Personel’ e ilişkin Çalışma ve İkamet Müsaadeleri’nin alınması dahil T.C.’nin Yetkili Organları tarafından talep edilen her tür İzin ve Lisans’ın alınmasına yönelik Hizmetler.
 • Yerel Şirket Kurulması’na ilişkin Hizmetler.