Yerli ve yabancı kuruluşların biribirlerini tanımaları, anlamaları ve yürütülecek projeler ile kendi stretejik hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamaları yönünde Yatırım, Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı yapmak ve ayrıca Uluslararası Ticaret alanında faaliyette bulunmak ve bu çalışmaları yürütürken; müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesi sureti ile olası müşteri ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak çalışmaları bu doğrultuya yöneltmek ve müşteri odaklı çalışmalar ile müşteri sürekliliğini tesis edici, meslek etik kurallarından taviz vermeyecek şekilde çalışmalar ile kuruluşlarda iyileşmeyi tesisi edici, Firmamıza özgü nitelikli çalışmalarla, alanında farklı ve tercih edilen bir kuruluş olmaktır.

İktisadi hayatın dalgalanmalarının yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda yaratacağı kaçınılmaz problemlerin çözüm merkezi olmaktır.

  1. Çok Yönlü Araştırma: Problem, sorun ve taleplere "PROJE" anlayışı ile yaklaşma;
  2. Esnek Yapı: Müşterilerimizin sektörlerine özel kadrolaşma;
  3. Şeffalık: Çalışmaların her aşamasından ve gelişmelerden müşterilerin bilgi alma hakkının korunması;
  4. Aile Olmak: Gerekli durumlarda firma elemanı gibi çalışma esnekliğini gösterebilmek;
  5. Etkin ve İnteraktif İletişim: Resmi makamlarla, tedatedarikcilerle, ilgili kuruluşlarla ve ziyaretciler dahil çalışanlarla yatay ve dikey haberleşmeyi etkin şekilde sağlayacak metotlar ile yer ve zaman kavramını kaldırarak çalışmak;
  6. Sürekli İyileşme: Müşterilerimizden alnıcak hizmet değerlendirme bilgilerinin daha iyi hizmet vermemizi sağlamak yönünde kullanılması;
  7. Yüksek Fayda /Maliyet Oranı: Hizmet fiyatlandırmasında baz aldığımız politika.

GDT- Yatırım Yönetim Bilişim Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Kasım 2010 tarihinde Ekmel (Özer) Kadıoğlu & Kenan Ekrem Kadıoğlu tarafından kuruldu.

Mikro,küçük ve orta ölçekli firmaların fikir aşamalarından başlamak üzere doğru sektör ve doğru zamanlarda nitelikli, rekabet edebilir ve en önemlisi uluslararası düşünebilen kuruluşlar haline gelebilmeleri ve/veya yürütmekte oldukları çalışmalarda değişen iktisadi dalgalanmalar sebebi ile karşılaştıkları problemlerin çözüm merkezi olmak için çalışmalarına başladı.

GDT- Yatırım Yönetim Bilişim Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi; Vizyon ve Misyonuna uygun olarak prensipleri doğrultusunda uluslararası müşteri grubu ile olduğu kadar yerli kuruluşlara da danışmalık hizmeti vermek, yerli ve yabancı kuruluşların bir araya gelerek stratejilerine uygun ilerici, rekabet düzeylerini arttırıcı, yeni yatırımlarla büyümeye açık , biribirlerini tamamlayıcı çalışmaları yapabilmeleri için gerekli hizmetleri sağlamak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Kuruluşların yapılarına ve sektörlerine yönelik "esnek" bir yapılaşma yöntemini benimseyen GDT- Yatırım Yönetim Bilişim Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi; "Proje Bazlı" düşünce sistemi ile kuruluşların analizlerini yaparak gerçek sorunlarını tesbit edebilmekte ve kuruluşa özel çözümleri en yüksek fayda/maliyet oranını gözeterek müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

Proje bazlı çalışmalar sürdüren GDT –Yatırım Yönetim Bilişim Danışmanlık ve Uluslararsı Ticaret Limited Şİrketi, tüm çalışanları ile birlikte verdikleri her türlü hizmette gizlilik ilkesinin korunması yönünde gereken önemi göstermekte ve bu ilkeyi korumak üzere gerekli tedbirleri almaktadır.

GDT- Yatırım Yönetim Bilişim Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi çalışmalarında etkin iletişim olanaklarını kullanarak müşterileri ile arasındaki zaman ve mekan sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyerek çalışmakta ve yürütülen çalışmalarda, özellikle, hukuk ve mali alanlarda uluslararası çözüm ortakları ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.